O Koalicji

UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce powołało Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci". Celem projektu jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z internetu. 

Utworzenie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci" wynika z faktu, że osoby starsze w mniejszym stopniu korzystają z internetu i nowych technologii, co grozi wykluczeniem tych ludzi ze świata nowoczesnej komunikacji. Organizacja – powstała z inicjatywy UPC Polska i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – ma na celu aktywizowanie w tym zakresie osób powyżej 50. roku życia przez popularyzowanie wśród nich wiedzy na temat nowoczesnych technologii, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie dostępu i umiejętności posługiwania się nimi. Koalicja zamierza również zabierać głos w debatach publicznych dotyczących spraw istotnych dla przeciwdziałania e-wykluczeniu w Polsce oraz inicjować dyskusje na ten temat. 

Pierwszymi członkami organizacji zostały Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Koalicja ma charakter nieformalny i jest otwarta na kolejne firmy i instytucje, które chciałyby zaangażować się w kampanię na rzecz walki z e-wykluczeniem starszych osób. Patronat nad projektem objął Urząd Komunikacji Elektronicznej.

tl_files/dws/line.gif

tl_files/dws/dekl.jpg

Internet to dziś dla wielu osób podstawowe źródło informacji, narzędzie komunikacji, możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez telefonu komórkowego, komputera czy właśnie Internetu. Tym trudniej jest uświadomić sobie, że 10 milionów Polaków na co dzień nie korzysta z nowych technologii. Większość z nich to osoby powyżej 50-tego roku życia. Chcemy to zmienić i sprawić, aby z nowych technologii korzystały powszechnie także osoby w wieku dojrzałym. Wiemy, że przyczyny e-wykluczenia tej grupy społecznej są bardzo złożone, leżą zarówno w nich samych, jak i w ich otoczeniu, w sferze rozwiązań systemowych. Zdajemy sobie sprawę, ze zmiana obecnej sytuacji wymaga wielu długofalowych działań na bardzo różnych poziomach.

Chcąc podjąć przynajmniej część z tych wyzwań, postanowiliśmy działać razem. Połączyliśmy siły firm, organizacji pozarządowych i instytucji, aby podjąć współpracę na rzecz cyfrowego włączenia osób dojrzałych.

Dlatego w imieniu firm, organizacji i instytucji, które reprezentujemy, deklarujemy niniejszym współpracę w ramach Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrzałość w sieci" i akceptujemy:

CEL KOALICJI: Powszechne wykorzystywanie nowych technologii przez osoby w wieku 50+

MISJĘ KOALICJI: Kształtowanie działań członków Koalicji i jej otoczenia, aby zachęcić osoby dojrzałe i stworzyć możliwości pozyskania kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii

FORMY DZIAŁANIA KOALICJI:

 • Nagłaśnianie problemu e-wykluczenia
 • Wypracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań ułatwiających wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii
 • Zabieranie głosu w sprawach edukacji oraz dostępu do nowych technologii w Polsce
 • Nawiązanie dialogu z innymi podmiotami, w szczególności z rządem, samorządami terytorialnymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi w realizacji działań zbieżnych z misją i celem Koalicji
 • Podejmowanie innych działań, służących poprawie dostępu do nowoczesnych technologii

PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁANIA KOALICJI:

 • Koalicja jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń podmiotów, które ją tworzą
 • Koalicja zrzesza firmy, organizacje społeczne i instytucje publiczne, które chcą realizować misję i cel Koalicji
 • Koalicja ma charakter otwarty na nowych członków Koalicji
 • Koalicja działa przejrzyście i informuje opinię publiczną o swoich działaniach
 • Zasady i procedury działania Koalicji służące efektywności realizacji jej celu ustalają członkowie Koalicji w oparciu o partnerskie i demokratyczne zasady podejmowania decyzji
 • Koalicja zostaje powołana na czas nieokreślony

tl_files/dws/line.gif