Dostępne wybory

28 marca 2014 r.: O komunikacji bez barier z wyborcami 27 marca 2014 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie rozmawiali europosłowie, współpracownicy kandydatów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Seminarium „Wybory bez barier. Kampania dla wszystkich” odbyło się z inicjatywy Fundacji Widzialni oraz organizacji zrzeszonych w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Koalicji „Dojrz@łość w sieci” i Szerokim Porozumieniu na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

- W Parlamencie Europejskim nastąpiła zmiana filozofii w myśleniu o dostępności. Nie mówimy dziś o niej w kontekście dyskryminacji a przez pryzmat korzyści: dla rynku, dla gospodarki, dla społeczeństwa - mówił europoseł Jacek Saryusz-Wolski (PO), podkreślając, że Parlament Europejski tworzą europosłowie, którzy powinni dawać przykład. Strona internetowawww.saryusz-wolski.pl, jako jedna z nielicznych stron polityków jest zbudowana zgodnie ze standardami dostępności.

Europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg (SLD), która uczestniczyła w działaniach na rzecz emisji napisów w programach telewizyjnych szczególną uwagę zwróciła na włączenie społeczne i cyfrowe osób z dysfunkcjami słuch.

- Zastosowanie dostępnych narzędzi w komunikacji to korzyść nie tylko wizerunkowa, ale realne przełożenie na wzrost dotarcia. Dostępna strona to potencjalnie kilka do kilkunastu procent użytkowników więcej, multimedia europosłów z tłumaczeniem migowym i napisami mają od 3 do 6 razy większą oglądalność niż filmy bez nich – tłumaczy Monika Szczygielska, Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni.

Partie polityczne nieświadomie rezygnując ze stosowania dostępnych rozwiązań tracą możliwość komunikacji z wyborcami. Fundacja Widzialni przebadała strony internetowe siedmiu największych partii politycznych. Wnioski z raportu przedstawił jego współautor Przemysław Marcinkowski, ekspert ds. dostępności: -Według ostatnich badań spędzamy coraz więcej czasu w Internecie, który staje się wiodącym medium. Niestety strony internetowe partii politycznych w dalszym ciągu odstają od współczesnych standardów pod względem użyteczności i dostępności. Powoduje to, że nie tylko osoby z niepełnosprawnością mają problem z odnalezieniem informacji, ale także internauci z grupy 50+ i użytkownicy urządzeń mobilnych.

Jak wynika z raportu Koalicji „Dojrz@łość w sieci” co trzeci Polak ma więcej jak 50+. To jedyna grupa wiekowa, wśród której korzystanie z Internetu stale rośnie. Jednocześnie obok osób z niepełnosprawnością to druga grupa narażona na wykluczenie cyfrowe, a w konsekwencji społeczne.

Podczas seminarium pokazane zostały w praktyce narzędzia wspierające komunikację z różnymi grupami wyborców tj. dostępna i użyteczna strona www, audiodeskrypcja, napisy na żywo, tłumaczenia migowe PJM, czy pętla indukcyjna.

Z większością prezentacji można zapoznać się poniżej:

Spotkanie tłumaczyła na polski język migowy Bożena Kuna. Napisy na żywo zrealizowali Dostępni.eu i Unikkon Integral.


Przydatne linki:

Wróć