Konferencja "To nie wszyscy korzystają z Internetu?" w Sejmie RP

22 października 2013 r.: W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja Koalicji „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych pt. „To nie wszyscy korzystają z internetu?”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych działających na rzecz zwiększania umiejętności cyfrowych Polaków.

W trakcie spotkania eksperci z zakresu edukacji cyfrowej rozmawiali o skutecznych metodach realizacji działań zwiększających kompetencje cyfrowe Polaków i jak najlepszym wykorzystaniu środków przeznaczanych na ten cel w nowej perspektywie finansowej. W debacie udział wzięli przedstawiciele Koalicji „Dojrz@łość w sieci” oraz m.in. Krzysztof Król z Kancelarii Prezydenta, Wincenty Elsner, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Członek Komisji Finansów Publicznych, dr Dominik Batorski, współautor Diagnozy Społecznej i Tomasz Napiórkowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Konferencję otworzyli prezes UPC Polska, Simon Boyd oraz Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, założyciele Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. O znaczeniu podejmowania działań na rzecz włączenia cyfrowego osób 50+ mówili Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,  Roman Dmowski oraz Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W trakcie konferencji rozstrzygnięto II edycję konkursu na najlepsze praktyki z zakresu edukacji cyfrowej osób 50+. Zwyciężyły innowacyjne projekty, których celem poza rozwijaniem kompetencji cyfrowych dojrzałych Polaków jest łączenie pokoleń, promowanie wolontariatu i rozwijanie innych umiejętności.

Konferencji towarzyszyła wystawa dobrych praktyk zebranych przez Koalicję „Dojrz@łość w sieci”, która została objęta patronatem przez Marszałek Sejmu, Ewę Kopacz. Od 24 października wystawa będzie prezentowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji a następnie kolejno w Urzędach Marszałkowskich. Do wystawy swój komentarz przesłała pani Komisarz ds. agendy cyfrowej, Neelie Kroes: „Zachęcanie do uczenia się przez całe życie wymaga specjalnych strategii ukierunkowanych na wyrównywanie różnic wynikających z wieku, wykształcenia i płci. Potrzebne do tego jest wspólne działanie wielu instytucji. Dlatego też ogromną przyjemność sprawiła mi informacja o sukcesach inicjatywy „Koalicji  Dojrz@łość w sieci”, która jednoczy instytucje z obszarów biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i spraw publicznych, aby wspólnie zachęcać osoby starsze do aktywnego korzystania z internetu. (…)Jako europejska komisarz ds. agendy cyfrowej oraz inicjatorka ogólnounijnej wielkiej koalicji na rzecz cyfrowych umiejętności i miejsc pracy, cieszę się, że Polska jako pierwsza stworzyła krajową koalicję.”

 

Wróć