List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pana Piotra Kołodziejczyka do uczestników Konferencji "Budowa cyfrowego kapitału generacji 50+"

Treść listu do pobrania.

Wróć