Najlepsze praktyki z zakresu edukacji cyfrowej osób 50+ nagrodzone

Warszawa, 26 września 2011: W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wieńcząca pierwszą edycję konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Celem konkursu jest walka z cyfrowym wykluczeniem osób 50+ poprzez promocję rozwiązań zachęcających do korzystania z internetu. Podczas uroczystości wręczono nagrody trzem zwycięskim projektom, które wyłonione zostały spośród ponad 100 zgłoszonych wniosków. Nagrodę publiczności wręczyła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

W trakcie gali finałowej konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki” odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla najlepszych w Polsce praktyk związanych z promocją korzystania z internetu i komputera wśród osób 50+. Konkurs Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki  jest organizowany przez Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na wytyczne Raportu Otwarcia Koalicji1, który za główny powód dużej skali wykluczenia cyfrowego dojrzałych Polaków podaje brak motywacji do poznawania i korzystania z nowych technologii. 

W Polsce realizowanych jest wiele praktyk, których celem jest wspieranie rozwoju i kompetencji osób dojrzałych w korzystaniu z nowoczesnych technologii. Celem inicjatywy „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki” jest wyselekcjonowanie i promowanie najlepszych z nich, aby skutecznie przełamywać mentalne i kompetencyjne bariery w dostępie osób po 50. roku życia do powszechnie wykorzystywanych zdobyczy techniki. Poprzez wskazanie najlepszych metod aktywizacji pokolenia 50+ Koalicja wskazuje kierunek i zachęca inne podmioty do podjęcia działania oraz zwiększenia efektywności dotychczas realizowanych projektów. 

Gala finałowa konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki” stanowi zwieńczenie trwającego od maja poszukiwania najciekawszych i najbardziej efektywnych praktyk związanych z promocją korzystania z internetu i komputera. Do konkursu zgłoszono 115 praktyk z całej Polski, które miały  charakter zarówno zorganizowanych działań cyklicznych, jak i jednorazowych wydarzeń. Spośród zgłoszeń Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli administracji rządowej, mediów, biznesu oraz organizacji pozarządowych, wybrała sześć najlepszych projektów. Przedstawiciele wszystkich wybranych praktyk wraz z bohaterami - osobami w nich uczestniczącymi zostali zaproszeni na galę wręczenia nagród. Swoją obecnością uroczystość uświetniły Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, pani Minister Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Magdalena Gaj, Minister Iwona Wendel, Minister Czesława Ostrowska, która została powołana na stanowisko Krajowego Koordynatora Działań ds. Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska.

Kapituła konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki”  nagrodziła trzy projekty, a kolejne trzy otrzymały wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna filia 34 we Wrocławiu, która już od kilku lat prowadzi, cieszące się ogromną popularnością, kursy fotografii cyfrowej dla seniorów. Kolejnym nagrodzonym projektem jest realizowany od 2009 roku przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Tczewie, projekt „Stuk-puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci”. Nagrodę zdobył również projekt „Latające Babcie” realizowany przez Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl. 

Swoje wyróżnienie przyznali także internauci, którzy przez dwa tygodnie głosowali na wybrane praktyki na stronie www.dojrzaloscwsieci.pl. Największą liczbę głosów i nagrodę publiczności zdobył projekt Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Publicznej z Elbląga.

Wyróżnione i nagrodzone przez Kapitułę konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki” pokazują jak skutecznie można wykorzystać nowe technologie do rozwoju własnych pasji,  lepszej komunikacji oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zgłoszone w konkursie projekty udowadniają, że za pośrednictwem internetu i komputera osoby dojrzałe mogą realizować się na bardzo wielu płaszczyznach. Nowe technologie stają się zatem narzędziem do realizacji wielu ambitnych i osobistych celów. 

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nagrodzonych praktykach kliknij tutaj

Wróć