Nowe życie z internetem – wnioski z badania Koalicji „Dojrz@łość w sieci”

„Korzystanie z Internetu a jakość życia osób 50+”

Warszawa, 12 grudnia 2011 r.: Raport „Korzystanie z Internetu a jakość życia osób 50+” przygotowany na zlecenie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” pokazuje, że osoby 50+, które korzystają z komputera i Internetu są bardziej zadowolone z życia, rozwijają zainteresowania i czują się mniej samotne oraz lepiej rozumieją współczesny świat. Natomiast ich rówieśnicy, którzy dotychczas nie poznali nowych technologii mają świadomość, że nie uczestniczą w pełni w życiu społecznym. Celem badania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu Internet przyczynił się do poprawy jakości życia osób 50+. Raport, który powstał z inicjatywy Członków Koalicji firm UPC Polska i Microsoft, opracowano w czerwcu 2011 roku.

Świat on-line pomaga osobom starszym żyć aktywnie, rozwijać się i nawiązywać kontakty. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Koalicję „Dojrz@łość w sieci” osoby 50 +, korzystające z Internetu dostrzegają wyraźną poprawę jakości życia, są, jak to określił jeden z badanych, „na topie”. Wśród korzyści, wskazują również oszczędność pieniędzy lub wręcz poprawę statusu materialnego, dzięki znalezieniu w ten sposób pracy lub możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy. Internet daje im możliwość korzystania z komunikatorów, a także porównywania ofert i robienia zakupów w sieci.

Z badania wynika, że początek przygody z Internetem wśród osób 50+ jest podyktowany wyraźną potrzebą np. znalezienia pracy lub komunikowania się z bliskimi. To silna motywacja decyduje o tym, że osoby starsze pokonują swoją niepewność w stosunku do nowych technologii. Potrzeba korzystania z internetu w aspekcie zawodowym była szczególnie widoczna u osób pomiędzy 50. a 65. rokiem życia. Wielu respondentów jako przyczynę korzystania z Internetu wskazywało też konieczność szybkiego znalezienia informacji oraz możliwość kontaktowania się z innymi. W grupie badanych prawdziwą satysfakcję bycia on-line odczuwały dopiero te osoby, które miały nieograniczony dostęp do komputera i łącza internetowego, a nie te, które używały go np. za pośrednictwem innych.

„Internet w znaczący sposób zmienił życie użytkowników. Ma wpływ na niemal każdą sferę aktywności: od pracy zawodowej do sposobów spędzania wolnego czasu, uczestniczenia w kulturze oraz dbania  o zdrowie. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników internet stał się nieodzownym elementem życia codziennego: wiele osób nie jest już w stanie obecnie wyobrazić sobie życia bez internetu.” – powiedziała dr Marta Olcoń-Kubicka.

Osoby badane mówiły o poczuciu przynależności do grupy, byciu na bieżąco, o większej otwartości na innych i lepszym rozumieniu współczesnego świata. Osoby 50+ doceniają Internet również dlatego, że mogą dzięki niemu realizować swoje pasje i zainteresowania, a także rozwijać  życie kulturalne. Dodatkowo widzą jego dobry wpływ na ich życie codzienne - Internet pozwala szybciej i bez wychodzenia z domu załatwiać wiele spraw takich jak robienie zakupów czy znalezienie lekarza. Internauci 50+ są lepiej zorganizowani dzięki temu, że przed wyjściem planują sposób dojazdu, sprawdzają godziny połączeń komunikacji miejskiej. Dodatkowo Internet umożliwia planowanie podróży czy naukę języków obcych. Jak powiedziała uczestnicząca w badaniu pani Krystyna „Komputer to jest urządzenie, które trzeba pokochać tak, jak własnego męża lub własne dzieci, bo się bardzo przydaje”.

Wróć