Poszukujemy najlepszych przykładów na nauczanie osób dojrzałych korzystania z komputera i Internetu.

Konkurs „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”

Warszawa, 2 czerwca 2011 r.: Koalicja „Dojrz@łość w sieci” ogłasza Konkurs na dobre praktyki skierowane do osób 50+, których celem jest nauka korzystania z komputera i Internetu. Konkurs „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” ma na celu popularyzację inicjatyw, które rozwijają umiejętności cyfrowe i zachęcają do korzystania z nowych technologii  osoby powyżej 50. roku życia. Do konkursu mogą przystąpić organizacje społeczne, instytucje, firmy i grupy nieformalne, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Zgłoszenia przyjmowane są od 26 maja do 11 lipca, a wyniki zostaną ogłoszone 29 września br. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Realizowanych jest wiele inicjatyw, które pomagają dojrzałym Polakom korzystać z komputerów i Internetu. Koalicja chce odszukać najlepsze z nich i promować je. Wspieranie takich działań jest bardzo ważne, ponieważ pomaga przełamywać stereotypy i mity na temat korzystania z nowych technologii przez osoby dojrzałe oraz pozwala likwidować bariery związane z brakiem potrzeb i chęci korzystania z nowych technologii przez te osoby. Na poziom wykluczenia cyfrowego 10 milionów dojrzałych Polaków wpływ mają przede wszystkim niewielka wiedza na temat zastosowań nowych technologii oraz brak kompetencji w ich użytkowaniu. Konkurs organizowany przez Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” pozwoli to zmienić, popularyzując przykłady konkretnych rozwiązań przyczyniających się do edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia. Adresatami przedsięwzięcia są organizacje, instytucje, firmy i nieformalne grupy,  zaangażowane na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Konkurs ma zachęcać inne podmioty do wdrażania najlepszych, skutecznych, najciekawszych rozwiązań w zakresie edukacji osób z grupy 50+. 

Cieszę się, że Koalicja „Dojrz@łość w sieci”, której Urząd Komunikacji Elektronicznej jest patronem, zorganizowała konkurs promujący najlepsze praktyki z zakresu edukacji cyfrowej osób dojrzałych. Zważywszy na skalę problemu w Polsce jak i wyzwania stojące przed administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i biznesem, niewątpliwie należy wspierać wszystkie inicjatywy, które umożliwiają wzrost kompetencji osób starszych na rynku usług teleinformatycznych. Zebranie dobrych praktyk i ich promocja z pewnością umożliwi popularyzację inicjatyw, których celem jest włączenie osób 50+ do cyfrowego świata. Jestem przekonana, że konkurs będzie się cieszył dużym powodzeniem i gorąco zachęcam do wzięcia w nim udziału. – powiedziała prezes UKE, Anna Streżyńska.

Do konkursu można zgłaszać działania które mają zarówno charakter cykliczny, długofalowy, jak również akcyjny, jednorazowy. Poza opisem działania należy również przedstawić przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia lub linki do stron www czy materiałów w serwisie YouTube. 

Wnioski w formie opisów można zgłaszać do 11 lipca br. na stronie internetowej Koalicji www.dojrzaloscwsieci.pl. Zgłoszenia będą oceniane przez Kapitułę, złożoną z ekspertów reprezentujących administrację publiczną, biznes, media i organizacje pozarządowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 września br. podczas uroczystości wręczenia nagród. Dobre praktyki będą promowane także w specjalnej publikacji i na witrynie Koalicji. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.dojrzaloscwsieci.pl.

Wróć