Pozyskajmy doświadczenie dla przyszłości.

Kompetencje cyfrowe grupy 50+: wyzwania dla Europy i Polski

Bruksela, 22 listopada 2011: „Pozyskajmy doświadczenie dla przyszłości” - z tą intencją przedstawiciele Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” dyskutowali w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego. Zaproszeni przez eurodeputowaną Różę Thun, Koalicjanci mieli okazję zaprezentować posłom PE oraz przedstawicielom Komisji Europejskiej najważniejsze informacje na temat skali wykluczenia cyfrowego oraz wyzwań, jakie w tym zakresie stoją przed Europą i państwami członkowskimi. Koalicja „Dojrz@łość w sieci”, we współpracy z przedstawicielami rządu, podzieliła się swoim doświadczeniem w walce z cyfrowym wykluczeniem w Polsce. Koalicjanci zaprezentowali także tworzony przez nich unikalny model współpracy, łączący przedstawicieli biznesu, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych.

Gospodarzem spotkania w siedzibie Parlamentu Europejskiego była posłanka Róża Thun oraz Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Celem spotkania było zaprezentowanie polskich doświadczeń w rozwijaniu cyfrowych kompetencji osób dorosłych oraz dyskusja nad możliwymi systemowymi rozwiązaniami kwestii wykluczenia cyfrowego, które dotyka ponad 100 milionów Europejczyków po 50. roku życia, w tym 10 milionów Polaków. Skalę problemu dostrzegła także Komisja Europejska, która przyszły rok ogłosiła „Rokiem Aktywnego Starzenia i Solidarności Międzypokoleniowej”.

Efektem wykluczenia cyfrowego jest obniżona aktywnoś zawodowa, kulturalna i społeczna, skutkujące marginalizacją osób starszych w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.  Podczas spotkania podkreślono wagę działań w zakresie budowy motywacji i kompetencji do wykorzystania nowych technologii i internetu przez osoby dojrzałe.  

Współpraca obejmująca podmioty biznesowe, administrację rządową, urzędy centralne oraz organizacje pozarządowe stanowi unikalną platformę promocji cyfrowej integracji pokolenia 50+. Doświadczenie składających się na Koalicję podmiotów, stanowić może inspirację dla wielu europejskich społeczności. Model współpracy oferujący zarówno ekspertyzę z zakresu problematyki e-integracji, promocję najlepszych praktyk, a przede wszystkim konkretne i skuteczne rozwiązania może być ważnym wkładem, jaki Polska wnieść może w rozwiązanie kwestii cyfrowego wykluczenia grupy 50+ w Europie. 

Wróć