Seminarium: Wybory bez barier. Kampania dla wszystkich

27 marca 2014 r.: Fundacja Widzialni oraz organizacje zrzeszone w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Koalicji „Dojrz@łość w sieci” i Szerokim Porozumieniu na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Wybory bez barier. Kampania dla wszystkich”.

Seminarium odbędzie się 27 marca (czwartek) w godz. 13:30-15:30 w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie.

W seminarium udział wezmą Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Lidia Geringer de Oedenberg (SLD) i Jacek Saryusz-Wolski (PO)

W pierwszej części przedstawiony zostanie raport o dostępności stron internetowych partii politycznych. W drugiej części pokażemy praktyczne zastosowanie skutecznych narzędzi komunikacyjnych, istotnych w działaniach profrekwencyjnych oraz zwiększających dotarcie do różnych grup wyborców: dostępnej i użytecznej strony www, zasad audiodeskrypcji, napisów, tłumaczenia migowego PJM, pętli indukcyjnej. W trzeciej części liczymy na aktywny udział Uczestników spotkania w dyskusji.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie udziału w seminarium do 26 marca mailem na adres:biuro@widzialni.org

Do udziału w seminarium zapraszamy szczególnie pracowników biur komunikacji partii politycznych, współpracowników europosłów i kandydatów do Parlamentu Europejskiego, osoby z organizacji pozarządowych zaangażowane w kampanię profrekwencyjną oraz monitorowanie przebiegu wyborów.

Miejsce dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizatorzy zapewniają  napisy na żywo, tłumaczenie migowe, pętlę indukcyjną.

Wróć