Spotkanie prezesów organizacji zrzeszonych w Koalicji

28 maja w Warszawie spotkali się prezesi organizacji zjednoczonych w Koalicji "Dojrz@łość w sieci"

Podczas kolacji omówiono efekty dotychczas realizowanych projektów, podsumowano wspólnie podejmowane działania i dyskutowano nad inicjatywami, jakie należy podjąć w przyszłości aby Koalicja skuteczniej realizowała swoje cele. Zgodnie stwierdzono, że model partnerstwa publiczno-prywatnego, jaki prezentuje Koalicja jest szansą na podejmowanie wyzwań, z jakimi członkowie nie mogą się mierzyć indywidualnie.

Gośćmi spotkania byli Lider Cyfryzacji, pan Włodzimierz Marciński oraz Krzysztof Król, doradca Prezydenta RP.

Niezwykle cenna wymiana myśli i doświadczeń osób reprezentujących różne środowiska po raz kolejny pozwoli Koalicji na rozszerzenie działań i zwiększenie ich efektywności.

 

tl_files/galeria/kolacja/IMG_4236.jpgtl_files/galeria/kolacja/IMG_4263.jpg

tl_files/galeria/kolacja/IMG_4274.jpgtl_files/galeria/kolacja/IMG_4277.jpg

tl_files/galeria/kolacja/IMG_4414.jpgtl_files/galeria/kolacja/IMG_4505.jpg

Wróć