Więcej dojrzałości w internecie

Członkowie Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrzałość w sieci" podpisali deklarację programową

Warszawa, 11 maja 2010 r.: Kompetencje w obsłudze komputera i Internetu wpływają na zmianę jakości życia – ułatwiają komunikację, pozwalają rozwijać zainteresowania, dają szansę zatrudnienia. Dlatego firmy z branży nowych technologii, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołały Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci", mającą na celu popularyzowanie uczestnictwa w cyfrowym świecie i aktywizację w tym obszarze osób dojrzałych.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego jest inspiracją do podejmowania dyskusji na temat nowych technologii, roli rozwiązań informatycznych w rozwoju społecznym i gospodarczym, a także szansą, jakie otwiera dostęp do Internetu. Dlatego 11 maja odbyło się spotkanie inauguracyjne Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrzałość w sieci". Jej założyciele postawili sobie za cel umożliwienie seniorom i zachęcenie ich do korzystania z nowych technologii, w tym Internetu. Koalicja jest inicjatywą stworzoną przez UPC Polska oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy udziale firm Microsoft, F-Secure, IBM, Onet oraz Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Związku Harcerstwa Polskiego i PKPP Lewiatan. Patronat nad działaniami Koalicji objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. W spotkaniu uczestniczyli: Anna Streżyńska, prezes Urzędu komunikacji Elektronicznej, Włodzimierz Marciński, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Elwira Gross-Gołacka, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS, Bogdan Jaskołda, Dyrektor Biura Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz Aleksander Tarkowski z zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministróworaz prezesi i członkowie zarządów firm i organizacji wchodzących w skład koalicji.

"Powstanie takiej inicjatywy, jak Koalicja "Dojrz@łość w sieci" jest doskonałym przykładem partnerstwa firm i organizacji pozarządowych, które działają wspólnie na rzecz cyfrowego włączenia osób wykluczonych technologicznie. W krajach Unii Europejskiej odsetek osób powyżej 50-go roku życia korzystających z komputera i Internetu jest znacznie wyższy, dlatego takie inicjatywy jak Koalicja są ważne dla budowania kapitału społecznego oraz społeczeństwa informacyjnego. Urząd Komunikacji Elektronicznej aktywnie włącza się w tego typu działania mając na uwadze priorytety rozwoju kraju na najbliższe lata." – powiedziała Anna Streżyńska, prezes Urzędu komunikacji Elektronicznej, patrona Koalicji.

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wita z zadowoleniem i nadzieją powołanie Koalicji "Dojrz@łość w sieci" oraz deklaruje dla niej swoje wsparcie. Wypełnia ona w praktyce realizację postulatów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce zawartych w przyjętej przez rząd strategii. Mamy pełną świadomość, że właśnie od takich inicjatyw, od zaangażowania środowisk oraz osób dla których sprawy społeczne są ważne, zależy nasza przyszłość. Bardzo dobrze, że w tej inicjatywie spotykają się różne środowiska i różne pokolenia. Najważniejszy jest cel - niwelowanie barier w wykorzystywaniu technologii teleinformatycznych przez osoby, które we wcześniejszym okresie swojego życia nie miały sposobności zetknięcia się z nimi, nie poznały ich zalet i użyteczności. A właśnie osobom starszym Internet oferuje nie tylko informacje, kontakt z bliskimi, rozrywkę ale paletę użytecznych w życiu codziennym usług, w tym zdrowotnych. Przedłuża aktywność społeczną, daje szansę wykorzystania potencjału intelektualnego i doświadczenia starszych wiekiem Polaków. Stare polskie określenie "piśmiennictwo" nabiera nowego wymiaru – "piśmiennictwo cyfrowe" to atrybut współczesności, niezbędny dziś dla wszystkich pokoleń" - powiedział Piotr Kołodziejczyk, odpowiedzialny za zagadnienia społeczeństwa informacyjnego podsekretarz stanu w MSWiA.

Podczas spotkania inauguracyjnego Koalicjanci rozmawiali o nowych technologiach jako o sposobie na aktywizację seniorów i ułatwienie im dostępu do wiedzy. Poruszano zagadnienia dostępu do urzędów czy samodzielnego załatwiania codziennych spraw za pośrednictwem sieci, wykorzystania nowych środków komunikacji dla wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych.

"Nowe technologie powinny być dostępne dla każdego, bez względu na wiek. Dojrzałych osób nie może zabraknąć w cyfrowym świecie, a ich liczna reprezentacja w społeczeństwie związana m.in. ze starzeniem się naszej populacji, wymaga od nas wszystkich dodatkowych działań wspierających ich włączenie do świata nowych technologii. Ich doświadczenie i potencjał z pewnością podniosą jakość dyskusji w Internecie oraz stworzą szansę na zwiększenie satysfakcji z życia i przyczynią się do lepszej komunikacji międzypokoleniowej." – powiedział Simon Boyd, prezes UPC Polska.

Internet to dziś dla wielu osób podstawowe źródło informacji, narzędzie komunikacji, forma rozrywki, robienia zakupów czy załatwiania spraw w urzędzie. Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez telefonu komórkowego, komputera czy Internetu. Tym trudniej jest uświadomić sobie, że 10 milionów Polaków na co dzień nie korzysta z nowych technologii. Większość z nich to osoby powyżej 45-tego, 50-tego roku życia. O ile na przykład, według danych GUS, prawie 96% Polaków w wieku 16-24 lata korzysta z Internetu, o tyle im jesteśmy starsi, tym ten odsetek staje się mniejszy. W grupie wiekowej 45-54 lata z Internetu korzysta prawie 47% osób, a wśród osób 55+ to niecałe 21%. Skala tak zwanego e-wykluczenia, zwłaszcza wśród osób 50+ rośnie zamiast zmniejszać się.

tl_files/dws/line.gif

Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci" to inicjatywa zainaugurowana przez UPC Polska i Akademię Rozwoju Filantropii, jednocząca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy oraz instytucje przeciw wykluczeniu technologicznemu seniorów. Współzałożycielami i pierwszymi członkami Koalicji są IBM, Onet.pl, Microsoft, F-Secure, PKPP LEWIATAN, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Związek Harcerstwa Polskiego i Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą objęli Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wróć