Broszury

tl_files/dws/dobre_praktyki2.jpg

Prezentujemy inspirujące i warte naśladowania działania na rzecz edukacji cyfrowej osób po 50. roku życia nagrodzone konkursie „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”. W 2011 roku konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Druga edycja konkursu została zorganizowana w 2013 roku w partnerstwie z Szerokim Porozumieniem na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Pomysłodawcą konkursu jest Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, skupiająca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy i instytucje, które angażują się w zachęcanie osób starszych do aktywnego korzystania z nowoczesnych technologii, w tym z Internetu.

W całej Polsce realizowane są rozmaite przedsięwzięcia, które pomagają dojrzałym Polakom korzystać z komputerów i Internetu. Dzięki konkursowi Koalicja identyfikuje i promuje najlepsze z nich, pokazując konkretne korzyści płynące z używania nowych technologii. Nadesłane zgłoszenia pomagają przełamywać stereotypy na temat korzystania z nowych technologii przez osoby dojrzałe. Dlatego szczególnie cenne są zawarte w broszurze opisy i wypowiedzi osób indywidualnych, które skorzystały z udziału w realizowanych kursach, warsztatach i innych inicjatywach.

W obydwu edycjach konkursu udział wzięło niemal 180 różnych instytucji i organizacji, w tym biblioteki, pracownie komputerowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku, firmy czy stowarzyszenia. W obliczu skali problemu wykluczenia cyfrowego, które obejmuje ponad 9 mln Polaków po 50. roku życia, wszystkie podejmowane inicjatywy są niezwykle wartościowe, inspirujące i warte szerokiego promowania. Zachęcamy do zapoznania się z praktykami nagrodzonymi w konkursie, a także z działaniami na rzecz edukacji cyfrowej osób 50+, które prowadzą członkowie Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.

tl_files/dws/line.gif

tl_files/dws/dobre_praktyki.jpg

Prezentujemy inspirujące i warte naśladowania działania na rzecz edukacji cyfrowej osób po 50. roku życia nagrodzone w konkursie "Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki", przeprowadzonym w roku 2011 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. Pomysłodawcą konkursu jest Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci", skupiająca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy i instytucje, które angażują się w zachęcanie osób starszych do aktywnego korzystania z nowoczesnych technologii, w tym z Internetu.

W całej Polsce realizowane są rozmaite przedsięwzięcia, które pomagają dojrzałym Polakom korzystać z komputerów i Internetu. Dzięki konkursowi Koalicja identyfikuje i promuje najlepsze z nich, pokazując konkretne korzyści płynące z używania nowych technologii. Nadesłane zgłoszenia pomagają przełamywać stereotypy na temat korzystania z nowych technologii przez osoby dojrzałe. Dlatego szczególnie cenne są zawarte w broszurze opisy i wypowiedzi osób indywidualnych, które skorzystały z udziału w realizowanych kursach, warsztatach i innych inicjatywach. W pierwszej edycji konkursu udział wzięło ponad sto różnych instytucji i organizacji, w tym biblioteki, pracownie komputerowe, Uniwersytety III Wieku, firmy czy stowarzyszenia. W obliczu skali problemu wykluczenia cyfrowego, które obejmuje ponad 9 milionów Polaków po 50-tym roku życia, wszystkie podejmowane inicjatywy są niezwykle wartościowe, inspirujące i warte szerokiego promowania.

Zachęcamy do zapoznania się z praktykami  nagrodzonymi w konkursie, a także z działaniami na rzecz edukacji cyfrowej osób 50+, które prowadzą członkowie Koalicji "Dojrz@łość w sieci".