Internet dla użytkowników 50+

pobierz PDF

Dobre praktyki tworzenia stron internetowych dla osób dojrzałych – wnioski z raportu Koalicji „Dojrz@łość w sieci”
Jak wskazują badania, osoby w wieku 50+ są najdynamiczniej rosnącą grupą użytkowników Internetu. Jednocześnie komputery i Internet są dla osób po pięćdziesiątce trudniejsze w obsłudze i mniej intuicyjne niż dla ludzi młodych. Najnowszy raport Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, przygotowany na zlecenie UPC Polska i IBM, zawiera analizę popularnych stron internetowych pod kątem ich przydatności dla osób starszych oraz wskazówki dla twórców serwisów internetowych, jak je optymalnie przygotowywać aby były czytelne dla wszystkich użytkowników. Wnioski z badania są satysfakcjonujące – większość najpopularniejszych stron jest dobrze przygotowana.

Analiza serwisów www przeprowadzona na potrzeby raportu Koalicji „Dojrz@łosć w sieci” pozwoliła na sformułowanie cennych wskazówek, jak tworzyć strony internetowe z myślą o wszystkich użytkownikach, także tych starszych. Audytem objęto 11 najpopularniejszych stron (według badania Megapanel PBI/ Gemius z 2011 r.): onet.pl, zus.pl, ipko.pl, ceneo.pl, merlin.pl, frisco.pl, nk.pl, gadu-gadu.pl, filmweb.pl oraz serwisy związane z zainteresowaniami i stylem życia: kobieta.gazeta.pl i sport.pl.

Strony te przebadano pod względem  nawigacji, struktury, czytelności, wiarygodności, łatwości w użyciu. Wnioski z badania są pozytywne. Analizowane strony są czytelne i przejrzyste dla starszych użytkowników i mogą służyć  jako dobre praktyki dla innych twórców zasobów internetowych. To doskonały przykład na to, jak zwiększać zainteresowanie osób dojrzałych treściami w Internecie. Przygotowując strony należy pamiętać, że użytkownikami sieci są nie tylko młodzi ludzie, ale w coraz większym stopniu osoby dojrzałe, które mają inne wymagania i oczekiwania zarówno co do użyteczności, jak i dostępności stron www.
 
Zasady tworzenia stron www przyjaznych dla wszystkich użytkowników sieci
 
Raport daje również odpowiedź, na co zwrócić uwagę, żeby strona była czytelna a internauta w każdym wieku z satysfakcją śledził jej zawartość. Po pierwsze ważna jest czytelna struktura, pozwalająca w każdej chwili określić, gdzie się jest i jak wrócić do strony głównej lub poprzedniej zakładki, następnie łatwa nawigacja, zawsze też należy dawać jasne instrukcje do wykonania określonych działań oraz pokazywać komunikaty błędów wraz z informacją, jak je usunąć. Dla starszych użytkowników dużym wyzwaniem są ruchome elementy interfejsu, bo wymagają sporej  wprawy w posługiwaniu się myszką, dlatego autorzy raportu zalecają albo całkowitą rezygnację z nich albo ułatwienie ich obsługi.
 
Użytkownicy 50+ najdynamiczniej rosnącą grupą użytkowników Internetu
 
Według ostatnich badań Internetu użytkownicy w wieku 50+ stanowią ponad 30% wszystkich internautów, podczas gdy osiem lat temu było ich zaledwie 16%. Dojrzali internauci to obecnie najbardziej dynamicznie rosnąca grupa użytkowników Internetu. Internauta w wieku 50+ różni się jednak od młodszego pod względem kompetencji i możliwości: ma mniejsze doświadczenie z nowymi technologiami, jego umiejętności są słabsze i rzadziej korzysta z Internetu. Często brakuje mu znajomości fachowej terminologii i metajęzyka internetowego. Nie można też zapominać o częstszych w tej grupie ograniczeniach fizycznych, takich jak słabszy wzrok, trudności z koncentracją i kłopoty w posługiwaniu się myszką. Starsi nie wykorzystują także w pełni zasobów Internetu. Najpopularniejsza forma korzystania w tej grupie to szukanie w Internecie informacji. Widać jednak, że w miarę rozwoju własnych kompetencji korzystają z wielu nowych możliwości, a pola ich aktywności w Internecie rozszerzają się.
 
Raport został przygotowany przez firmę Użyteczni.pl zajmującą się strategią, badaniem i projektowaniem produktów i usług. Badanie zrealizowano metodą audytu eksperckiego oceniającego interfejs na podstawie standardowych wytycznych przewidzianych dla danego typu serwisu. Odnosząc się do standardów, ale też biorąc pod uwagę ograniczenia osób 50+, autorzy audytu wskazali najlepsze możliwe rozwiązania, obszary do poprawy oraz błędy, których należy unikać. Wszyscy twórcy zasobów internetowych mogą skorzystać ze wskazówek zawartych w raporcie.