Jak dołączyć do Koalicji?

I. Jak zostać Członkiem Koalicji "Dojrz@łość w sieci"?

 1. Przeczytaj statut Koalicji.
 2. Sprawdź czy spełniasz następujące kryteria przystąpienia nowych Członków:
  1. zobowiązanie do realizowania celu i misji Koalicji zgodnie z przyjętymi przez Koalicjantów zasadami działania,
  2. posiadanie osobowości prawnej,
  3. udokumentowane działania na rzecz osób 50+ w zakresie włączenia cyfrowego,
  4. odpowiedni zasięg prowadzonych działań (działania realizowane w momencie przystąpienia do Koalicji na terenie przynajmniej trzech województw),
  5. rekomendacja dwóch Członków Prezydium Koalicji.
 3. Wypełnij "Formularz przystąpienia" odpowiedni dla formy prawnej instytucji (załączony poniżej) i wyślij go do dwóch członków Prezydium Koalicji oraz zdobądź ich rekomendację .

Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@dojrzaloscwsieci.pl

tl_files/dws/line.gif

II. Jak zostać Partnerem Koalicji "Dojrz@łość w sieci"?

Partnerem Koalicji może zostać instytucja o elitarnym statusie, która chce wspierać działania Koalicji. O przyjęciu do grona Panerów Koalicji decyduje Walne Zebranie Przedstawicieli Członków Koalicji na podstawie rekomendacji Prezydium.

Instytucje, które chcą ubiegać się o status Partnera proszone są o kontakt: kontakt@dojrzaloscwsieci.pl

tl_files/dws/line.gif