Kapituła 2014

W Kapitule Konkursu Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki zasiadają:

  • Dariusz Bugalski, Dziennikarz, Polskie Radio Program III
  • Roman Dmowski, Podsekretarz stanu, odpowiada za e-administrację i sprawy społeczeństwa cyfrowego
  • Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS
  • Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Krzysztof Król, Społeczny Doradca Prezydenta RP
  • Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej
  • Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji
  • Alicja Wancerz-Gluza, Ośrodek KARTA