Laureaci II edycji konkursu na dobre praktyki

Nagrodzone praktyki

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 23 Wrocław

Integracja w bibliotece... i internecie 

W F 23 od prawie 3 lat prowadzone są różne zajęcia komputerowe, mające na celu integrację osób niepełnosprawnych. Otwarty charakter imprez sprawia, że do wspólnej pracy i zabawy mogą dołączyć także czytelnicy słyszący. Często są to młodzi ludzie, na początku zainteresowani tylko dziwną gestykulacją. Czasami w zajęciach bierze udział nawet 30 os. Naszymi partnerami jest MOPS, Tow. Os. Niepełnosprawnych NADIA. Na spotkaniach staramy się w atrakcyjnej formie przybliżać zasady działania komputera. W przypadku osób głuchoniemych Internet może pełnić szczególną rolę, może być łącznikiem ze światem zewnętrznym. Dlatego systematycznie prezentujemy te strony www, które mogą pomóc w codziennym życiu i ułatwić osobom głuchoniemym funkcjonowanie np. rozkłady jazdy, wyznaczanie tras, nauka elektronicznej rejestracji w przychodni, wyszukiwanie adresów dyżurujących aptek. Na serii zajęć poświęconych ćwiczeniom pamięci głusi i słyszący wspólnie rozwiązywali komputerowe zadania, a podróżując po mapach i on-line poznawali kraje Europy i ich stolice. Obsługa programów Point i Picassa pozwoliła na wspólną pracę nad zdjęciami. Seniorzy wzięli udział także w internetowych zakupach, czy wycieczkach do banku. Nasze spotkania komputerowe pozwalają im na nawiązywanie relacji z osobami słyszącymi i odnalezienie się w lokalnej społeczności. Także i słyszący zaczynają inaczej postrzegać osoby niepełnosprawne. U nas seniorzy uczą się internetu, ale przede wszystkim uczą się rozumieć siebie nawzajem.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI

Słowo na ekranie - kurs komputerowy @ktywnego seniora 

Słowo na ekranie - kurs komputerowy @ktywnego seniora, jest działaniem realizowanym od września 2011 roku. Ma charakter długoterminowy, zajęcia odbywają się w 10 grupach po 10 osób, 2 razy w miesiącu przez 1 rok. Założeniem kursu jest nauka podstaw obsługi komputera i internetu. Kurs adresowany jest do osób starszych 50+, emerytów. Do tej pory w szkoleniu wzięło udział przeszło 200 osób. Szkolenie ma charakter międzypokoleniowy, gdyż początkowo zajęcia prowadzili nasi informatycy, a obecnie podjęliśmy współpracę ze szkołami średnimi i uczniowie z klas o profilu informatycznym prowadzą część zajęć na zasadzie wolontariatu. Praca daje wolontariuszom poczucie samorealizacji i satysfakcji z bycia potrzebnym, daje im możliwość zdobycia pouczających doświadczeń, wzorów postępowania od starszych, a być może i odnalezienie drogi życiowej. Z jednej strony młodzi ludzie czują się potrzebni i wartościowi dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, a z drugiej strony, seniorzy uczą się łatwości w kontaktach z wirtualnym światem. Działania są finansowane z budżetu biblioteki, specjalnie dla naszych kursantów zakupiliśmy dodatkowe 10 laptopów z odpowiednim oprogramowaniem. Planujemy ciągły nabór do nowych grup, przy czym z rekrutacją nie mamy problemów, gdyż zapotrzebowanie na tego typu szkolenia komputerowe jest wśród oświęcimskich seniorów bardzo duże.

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne

Genealogia w bibliotece

Wspólne działania Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego i Biblioteki Miejskiej-Filia 34 we Wrocławiu: genealogiczne spotkania, warsztaty, konsultacje oraz wystawy fotograficzne i genealogiczne. Stałe, comiesięczne, otwarte spotkania genealogów. Przykład: w 2011-"Wydobyte z niepamięci - genealogia dla seniorów" Projekt ma na celu popularyzację genealogii wśród seniorów, zachęcenie do zainteresowanie się historią własnej rodziny, pogłębienia więzi rodzinnych, przekazywania krewnym i potomkom wiedzy o dziejach przodków, a także zainteresowanie seniorów Internetem jako narzędziem przydatnym w różnych dziedzinach życia oraz pokazanie praktycznych korzyści wynikających z umiejętności posługiwania się komputerem. realizowane? Od wielu lat - charakter- Długoterminowy – stała współpraca. adresowane? Do seniorów, młodzieży, czytelników biblioteki, mieszkańców Wrocławia i okolicznych miast, wsi - ile osób Bardzo dużo! bywają konsultacje nawet indywidualne; a prelekcje-wykłady dla kilkudziesięciu - czy działanie ma charakter międzypokoleniowy i na czym on polega? TAK, genealogia to badanie historii rodziny. Senior rodu ma szczególną okazję do umacniania więzi między pokoleniami, przekazywania potomkom swej wiedzy genealogicznej o historii Rodziny, pogłębiania poczucia dumy rodowej. - czy działanie angażuje innych partnerów? Jakich? Uniwersytet III WIEKU – sekcja fotograficzna - finansowane? Wolontariat członków ŚTG i UTW - czy jest planowana kontynuacja? W jakiej formie? stała współpraca -np. wrzesień 2013-SENIORALIA: „Rysujemy drzewo genealogiczne Twojej rodziny. Zaproś babcię, dziadka, brata, siostrę i rodziców; sami robimy sobie foto do drzewa genealogicznego”.

Wyróżnione praktyki

Fundacja Teatru Ludowego

Pora na Seniora 

Projekt zrealizowany został przy wsparciu PO FIO, partnerem była Gmina Miejska Kraków. Cel główny to promocja i wdrażanie wolontariatu 50+, ale także szeroko pojęta edukacja w kierunku umiejętności technologicznych oraz kompetencji osobistych. Projekt zrealizowano w okresie wrzesień 2012 - luty 2013 - I edycja, marzec 2013 - lipiec 2013 - II edycja. W obydwu edycjach zrekrutowano 60 uczestników w wieku 50+ Każdy z beneficjentów otrzymał pakiet następujących szkoleń: Podstawy obsługi komputera oraz Internetu, Grupa Rozwoju Osobistego, warsztaty pedagogiczno-animacyjne. Po skończeniu jednego kursu (Grupa Rozwoju Osobistego), każda z grup rozpoczynała kurs kolejny ( Podstawy Obsługi Komputera oraz Internetu), aby zakończyć swoją ścieżkę edukacyjną ostatnim trzecim kursem ( warsztaty pedagogiczno-animacyjne). Poza wspomnianymi kursami, podczas każdej edycji wszyscy uczestnicy odbyli obowiązkowe warsztaty dotyczące wiedzy o wolontariacie, aby w utworzonym przez Fundację \"Seniorskim klubie wolontariusza\" mogli dzielić się zdobytymi umiejętnościami z innymi seniorami. Tak powstało między innymi działające obecnie koło komputerowe, gdzie seniorzy, którzy przeszli szkolenia, pomagają innym opanować tę umiejętność. Ponadto na każdym etapie projektu, w razie wystąpienia problemów lub pojawienia się barier, uczestnicy projektu mogli uzyskać wsparcie psychologiczne podczas dyżurów specjalisty. Opisywany projekt to jeden z 6 zrealizowanych przez Fundację programów seniorskich.

Fundacja na rzecz kobiet JA KOBIETA

smartSENIOR

Pierwsza edycja projektu realizowana była od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. Druga edycja realizowana jest od września do grudnia 2013 r. Głównym celem projektu smartSENIOR jest przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób 60+. Przyjęło się, że nowe technologie to domena młodych ludzi, którzy wykorzystują je do pracy, rozrywki i utrzymywania kontaktów ze znajomymi. Ale nie do końca tak jest. Technologiczne nowinki staja się coraz popularniejsze także wśród osób starszych. Nowe technologie zaczynają przyczynić się do ułatwienia życia i zadbania o bezpieczeństwo seniorów. Wiele osób starszych pragnie czuć się swobodnie korzystając z telefonu dotykowego czy komputera. Jak wskazują liczne badania bardzo często niechęć do używanie komputera, internetu wynika wyłącznie z psychicznych obaw osób starszych, samowykluczania się. W ramach projektu organizowane były i będą m.in. warsztaty komputerowe, spotkania z prawnikiem i psychologiem i warsztaty z obsługi smartfonów i tabletów. Warsztaty w sposób praktyczny przekazywały uczestnikom wiedzę jak korzystać z nowoczesnych technologi, by mogły ułatwić funkcjonowanie na co dzień. Projekt „smartSENIOR” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Projekt realizuje Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA, partnerem jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa.

Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4FUTURE

Projekt „PI: Fifty- Fifty – model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+”

Fundacja realizuje projekt w partnerstwie z „HRP Group” Sp.z.o.o. Działania prowadzone są w zakresie obsługi komputerów i wykorzystywania Internetu a ich celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób starszych. W ramach projektu organizowane są szkolenia IT, spotkania „Przy kawie o nowych technologiach”- gdzie w nieformalnej atmosferze eksperci, prowadzą spotkania przybliżające nowinki technologiczne, oraz kurs trenerski (zajęcia dla osób, czujących pasję do uczenia innych. Po ukończeniu kursu, trenerzy na zasadach wolontariatu uczą kolejnych uczestników). Metoda zgodnie z którą prowadzone są działania bierze pod uwagę rówżnice międzypokoleniowe oraz psychologię uczenia się osób starszych. Opiera się na założeniu, że najlepszymi nauczycielami dla osob 50+ są ich rówieśnicy. Osoby uczące pokazują na własnym przykładzie, że nabywanie nowych umiejętności jest możliwe w każdym wieku. Przedsięwzięcie ma charakter długoterminowy. Trwa od 1.06.2012 do 31.12.2014, źródło finansowania: POKL. Zakłada utworzenie sieci franczyzy społecznej ( centrum w Łodzi oraz punkty w woj.lódzkim). Po zakończeniu projektu – realizowanie idei w oparciu o sponsorów, pozyskiwane granty oraz propagowaną ideę wolontariatu. Grupą docelową są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 50+. Liczba odbiorców: do 30.06.2013r 11 osób w ramach kursu trenerskiego – od 08.2013r. realizowane szkolenia dla 120 uczestników, etap upowszechniania: 120 osób docelowa: 500 osób rocznie.