Przejdź do sekcji:
Nazwa:
 Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini
Województwo:dolnośląskie
Opis praktyki:

E-Senior jest dla naszej szkoły działaniem długofalowym rozpoczętym w 2013r. Polega na cyklicznych spotkaniach z seniorami w szkolnych pracowniach informatycznych w ramach zajęć prowadzonych przez młodzież – uczniów kształcących się w ramach zawodów informatycznych. Zajęcia obejmowały tematykę: bezpieczeństwa w sieci, stosowania aplikacji Google (poczta, YouTube, Google Maps), wyszukiwania informacji w sieci oraz e-zakupów. Akcja prowadzona była z różnym nasileniem począwszy od cotygodniowych spotkań w zimie do comiesięcznych w lecie. Adresatami akcji są seniorzy z kół emerytów i rencistów. W akcji brało udział 10 uczniów ZST-U oraz jeden nauczyciel. Podczas zajęć spotykało się do 12 seniorów (duża rotacja). Przeprowadzono też szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci w dwóch lokalnych bibliotekach (łącznie około 60 seniorów). Działania posiadają charakter międzypokoleniowy. Spotkania prowadzą uczniowie – odbiorcami są seniorzy. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Pracujemy w grupach - dwaj seniorzy i jeden uczeń pomagający w realizacji ćwiczeń. Bezpośrednimi partnerami są koła emerytów i rencistów. Dodatkowo w zajęcia skierowane do seniorów z okazji Dni Bezpiecznego Internetu włączyły się biblioteki Miejska w Chrzanowie oraz Miejska w Trzebini. Spotkania z e-Seniorami nie posiadały finansowania (wolontariat). W tym roku szkolnym chcemy położyć nacisk na media społecznościowe, wideokonferencję oraz obróbkę zdjęć. Planowane jest rozszerzenie współpracy z bibliotekami.

Opis uczestnika:

"Począwszy od miesiąca stycznia 2014 r grupa 12 Seniorów z siedzibą w sąsiedztwie ZSTU w Trzebini ul. Gwarków 3 uczestniczyła w cotygodniowym, bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez ZSTU w Trzebini. TO bardzo cenne i pożyteczne działanie ma charakter międzypokoleniowy ponieważ wykłady prowadzili uczniowie pod nadzorem nauczyciela. Przekazywano nam wiedzę od podstaw: m.inn na temat budowy komputera, podłączenia do Internetu, zakupu, komputera, umów z operatorami i korzystania z podstawowych programów komputerowych. Zakładaliśmy pocztę elektroniczną i wysyłaliśmy korespondencję a także uczyliśmy się korzystać z wyszukiwarek internetowych. Z góry dziękujemy i bardzo cieszymy się z zapowiedzi dalszych szkoleń w okresie jesienno zimowym 2014/2015 dla Seniorów o tematyce: Facebook, zdjęcia i fotografia cyfrowa. Pozdrawiam Krystyna Jędrysik"