Przejdź do sekcji:
Nazwa:
 Biblioteka Śląska
Województwo:śląskie
Opis praktyki:

W 2007 r. Biblioteka Śląska przystąpiła do realizacji projektu „Społeczna Pracownia Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej”, pozyskując środki z programu „Mecenat 2007”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W listopadzie 2007 r. rozpoczęła funkcjonowanie Społeczna Pracownia Digitalizacji, która została następnie włączona do Działu Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów Biblioteki Śląskiej. SPD jest wielofunkcyjną pracownią digitalizacji prowadzoną przez dwóch opiekunów – pracowników Biblioteki Śląskiej, a jej głównym zadaniem jest rozwój zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Cel ten realizowany jest poprzez włączanie do współpracy nad cyfrowym zasobem wolontariuszy (szczególnie seniorów), studentów (staże i praktyki), pracowników instytucji - uczestników ŚBC (nauka technik digitalizacji), a także poprzez edukację medialną, udostępnienie stanowisk komputerowych i ciągłe wsparcie rozwoju kompetencji. Specjalnymi adresatami SPD są wolontariusze-seniorzy, którzy w jej ramach uczestniczą w zajęciach z zakresu podstaw obsługi komputera, korzystania z Internetu, skanowania i korekty skanów. Seniorzy mają też stały dostęp do Internetu, niezależnie od pracy na rzecz zasobu ŚBC. Pracownia jest także dla seniorów miejscem spotkań, budowania więzi towarzyskich, rozwoju zainteresowań i utrzymywania aktywności życiowej. Społeczna Pracownia Digitalizacji adresowana jest do wszystkich zainteresowanych pomocą w tworzeniu zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, szczególnie: wolontariuszy (w tym seniorów), studentów, pracowników instytucji – uczestników ŚBC oraz instytucji rozpoczynających programy digitalizacji. Dotychczas w projekcie wzięło udział łącznie 99 osób: 34 uczniów i studentów, 40 pracowników instytucji uczestników ŚBC, 25 wolontariuszy (w tym stały zespół 14 wolontariuszy-seniorów). SPD jest prowadzona tylko przez Bibliotekę Śląską, natomiast zespół wolontariuszy-seniorów bierze udział w projektach, np. Medialab Chrzelice, Wolne Lektury. Infrastruktura SPD została zakupiona w ramach aplikacji projektowej do programu MKiDN, natomiast jej funkcjonowanie finansowane jest ze środków budżetowych Biblioteki Śląskiej. Pracownia jako instytucjonalna część Biblioteki Śląskiej ma charakter działania ciągłego. Dotychczas wolontariusze wykonali ok. 300 tys. skanów, co stanowi 16% całości zasobu ŚBC. Zgodnie ze Strategią Biblioteki Śląskiej planowane jest poszerzenie jej działalności o nowe stanowiska dla wolontariuszy – seniorów, w celu zwiększenia stałego zespołu skanującego. Dzięki wsparciu merytorycznemu autorów projektu, w roku 2009 powstała druga SPD – przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. Profil SPD na Facebook: http://www.facebook.com/pages/Spo%C5%82eczna-Pracownia-Digitalizacji-%C5%9ABC/136721279708319
Opis uczestnika:

"Pani Luiza Kubica od lipca 2008 r. jest jednym z 14 wolontariuszy Społecznej Pracowni Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Będąc lekarką, przyzwyczajoną do pracy na dwa etaty, po przejściu na emeryturę zaczęła uczęszczać na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam dowiedziała się o SPD i zachęcona przez koleżanki, postanowiła zostać wolontariuszem Pracowni. Dziś twierdzi, że spotkało ją prawdziwe szczęście, że może wykonywać niezwykle cenną pracę, a jednocześnie czerpać z niej niewspółmierną satysfakcję. – Gdy pierwszego dnia przyszłam do Pracowni miałam duży zapał i chęci i tylko zupełnie podstawowe pojęcie o komputerach. Dzięki pomocy opiekunów – pracowników Biblioteki, rozwinęłam swoje umiejętności i poznałam bardzo wiele nowych możliwości, jakie daje komputer. Nauczyłam się obsługiwać np. pocztę elektroniczną, korzystać z komunikatorów na tyle, że postanowiłam kupić komputer. Czasami w domu, po południu przeglądam w ŚBC skany, które wykonałam kilka godzin wcześniej w Pracowni i pokazuję je z dumą rodzinie – mówi z uśmiechem. Uważa, że najważniejsze jest dla niej poczucie przydatności, wykonywania czegoś niepospolitego i potrzebnego innym. – Ważna jest dla mnie satysfakcja, że książka, którą właśnie skanuję, za kilka godzin przeczyta kilkadziesiąt osób na całym świecie. Do każdego dzieła podchodzę indywidualnie, z pieczołowitością, bo przecież najważniejszy jest odbiorca – mówi. Pani Luiza Kubica, podobnie jak inni wolontariusze, przychodzi do Pracowni, zgodnie z opracowanym wspólnie grafikiem, dwa razy w tygodniu i pracuje przez 4 godziny. Skanuje przygotowane wcześniej przez bibliotekarzy zbiory, potem wykonuje korektę, przygotowując go do publikacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. W swoim dorobku ma już ponad 50 tys. skanów. Przyznaje, że sama czynność skanowania wymaga staranności, cierpliwości i bardzo dużej koncentracji uwagi, ale właśnie dlatego praca wykonywana w SPD działa na nią wręcz terapeutycznie. Przeglądanie publikacji i uważne skanowanie ponad stuletnich publikacji to świetny trening dla umysłu, jak mówi z uśmiechem, zdecydowanie lepszy od oglądania telenoweli w telewizji. - Przychodzą tutaj też młodzi ludzie np. studenci i słuchają z otwartymi ustami naszych historii. Bardzo miłe są spotkania z ludźmi w różnym wieku, szczególnie młodymi. Przypominają mi moje dzieci i wnuki - mówi. Uważa, że najważniejszą wartością tej Pracowni są ludzie z ogromną pasją, energią, radością, poczuciem humoru, zarówno wolontariusze jak i opiekunowie. - Nigdzie, w żadnej instytucji i zakładzie pracy, a mamy przecież tak różne doświadczenia zawodowe, nie byliśmy tak szanowani, doceniani na co dzień i tak cierpliwie szkoleni jak tutaj. Czujemy się prawdziwymi beneficjentami tego projektu – przekonuje pani Luiza."