czyszczenie po zalaniu komputera
Komputer jest urządzeniem, które może być poinstruowane do automatycznego wykonywania dowolnych sekwencji operacji arytmetycznych lub logicznych. Zdolność komputerów do śledzenia uogólnionych zestawów operacji, zwanych programami, pozwala im wykonywać niezwykle szeroki zakres zadań. Komputery te są wykorzystywane jako systemy sterowania dla bardzo szerokiej gamy urządzeń przemysłowych i konsumenckich. Obejmuje to proste urządzenia specjalnego przeznaczenia, takie jak