zwalczanie prusaków
Niektóre ćmy wytwarzają kliknięcia ultradźwiękowe, które kiedyś uważano za przyczynę zacinania się echolokalizacji nietoperzy. Stwierdzono, że kliknięcia ultradźwiękowe były następnie wytwarzane głównie przez nietoperze, które nie mogą sobie pozwolić na ostrzeganie nietoperzy, podobnie jak barwniki ostrzegające przed drapieżnikami polującymi wzrokowo.