praca inżynier elektryka
Kontrola pracodawców i kierownictwo wewnątrz organizacji znajduje się na wielu poziomach i ma istotne implikacje zarówno dla pracowników, jak i produktywności, przy czym kontrola stanowi podstawowy związek pomiędzy pożądanymi wynikami a rzeczywistymi procesami. Pracodawcy muszą zrównoważyć interesy, takie jak zmniejszanie ograniczeń płacowych z maksymalizacją wydajności pracy w celu osiągnięcia rentownego i produktywnego stosunku pracy.