Praktyczne usługi komunalne
Jak większość dziedzin biznesu, tak i branża usług komunalnych stała się dużym polem dla wykorzystania narzędzia outsourcingu. Nie chodzi tu bynajmniej o bezwzględne ograniczanie wydatków kosztem jakości usług, lecz przeciwnie: o podniesienie standardów, przy zachowaniu względów gospodarności.