Usługi budowlane w miastach
Cegły błotne są prawie zawsze wykonane z gliny, często gliniastej gleby i spoiwa są jedynymi używanymi składnikami, ale inne składniki mogą obejmować piasek, wapno, beton, kamień i inne spoiwa. Uformowany lub sprężony blok jest następnie osuszany powietrzem i układany na sucho lub za pomocą zaprawy lub ześlizgu z gliny. Konstrukcyjne iłowe bloki i cegły Cegły