adwokat jego biurko
Warunki konieczne do wykształcenia, aby zostać prawnikiem, różnią się znacznie w zależności od kraju. W niektórych krajach prawo jest nauczane przez wydział prawa, który jest wydziałem uniwersyteckiego kolegium licencjackiego. Studenci prawa w tych krajach podejmują studia magisterskie lub licencjackie. W niektórych krajach zdarza się, że studenci często lub nawet muszą jednocześnie zdobywać kolejne stopnie licencjackie.