tl_files/dws/line.gif

Konkurs 2014

Decyzją Kapituły dobre praktyki, które znalazły się w finale konkursu i brały udział w głosowaniu internautów to (kolejność alfabetyczna):

 • Bobrowniki wczoraj i dziś
 • e-Senior w ZST-u
 • Gry miejskie
 • Infogeneracja
 • Późne debiuty
 • Zdaniem seniora

Z przyczyn niezależnych od organizatora termin gali został przesunięty na styczeń, w związku z tym szczegółowe informacje o tym, jakie miejsce laureaci zajęli w konkursie przekażemy podczas tej uroczystości w styczniu.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

tl_files/dws/line.gif

 

Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają III edycję Konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”.

Konkurs  ma na celu popularyzację inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii osoby powyżej 50. roku życia. W tym roku poszukiwać będziemy szczególnie projektów o międzypokoleniowym charakterze.

Honorowym Patronem konkursu, po raz kolejny, jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 1 do 31 października, a jego wyniki zostaną ogłoszone 12 grudnia br.

Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów poprzez efektywne wykorzystanie nowych technologii oraz pokazanie, jak nowe technologie mogą łączyć pokolenia.  

Praktyki zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać do wykorzystania Internetu, mogą także dotyczyć wykorzystania szeroko pojętych nowych technologii, w tym np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywanych w połączeniu z komputerem. Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej osób powyżej 50 roku życia, które mają zarówno charakter cykliczny, długofalowy, jak również jednorazowy. Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała 
z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia lub linki do stron www czy materiałów w serwisie YouTube. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa także dlatego, że po raz pierwszy Koalicja zdecydowała o przyznaniu nagród między innymi w postaci tabletów i aparatów cyfrowych

Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw, a także do inspirowania innych podmiotów 
w korzystaniu z najlepszych, skutecznych rozwiązań.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie firma doradcza Deloitte -  partner Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.

Konkurs będzie miał następujący przebieg:

 • od 1 do 31 października br. wnioski w formie opisów będą zgłaszane za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Koalicji;
 • w listopadzie br. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli różnych sektorów – administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów – dokona oceny wniosków typując zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności.
 • w dniach 24 – 30 listopada spośród 6 wybranych przez Kapitułę praktyk Internauci będą mogli w formie głosowania wybrać tę, która ich zdaniem jest najlepsza
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia br.

 

Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję i Szerokie Porozumienie oraz zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji i Porozumienia.

tl_files/dws/line.gif

Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają II edycję konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”.

Celem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia.

Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań.

Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej mające charakter międzypokoleniowy, które mogą mieć zarówno charakter cykliczny, długofalowy (np. autorski kurs internetowy), jak również akcyjny, jednorazowy (np. spotkanie zorganizowane w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”). Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu (należy opisać , jak udział w akcji wpłynął na życie tej osoby).

Działania zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać wyłącznie do Internetu, ale powinny dotyczyć wykorzystania nowych technologii np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywane w połączeniu z komputerem. Przewidziano dwie kategorie konkursowe: edukacja cyfrowa 50+
i działania zwiększające kompetencje cyfrowe o wymiarze międzypokoleniowym.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie firma doradcza Deloitte, która jest partnerem Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.

Konkurs będzie miał następujący przebieg:

 • od 20 sierpnia do 30 września br. wnioski w formie opisów będą zgłaszane za pośrednictwem aplikacji na stronie internetowej Koalicji;
 • w październiku br. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli różnych sektorów – administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów – dokona oceny wniosków typując zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności. Kryteria oceny dla Kapituły będą zarówno kierunkowe, jak i jakościowe – chodzi o identyfikację najciekawszych przykładów, możliwie prostych rozwiązań o dużych możliwościach adaptacji i replikacji.
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 października br.

Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję oraz Szerokie Porozumienie i zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji i Porozumienia.

tl_files/dws/line.gif

Konkurs "Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki"

Konkurs 2011

Najlepsze praktyki z zakresu edukacji cyfrowej osób 50+ nagrodzone

Warszawa, 26 września 2011: W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wieńcząca pierwszą edycję konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Celem konkursu jest walka z cyfrowym wykluczeniem osób 50+ poprzez promocję rozwiązań zachęcających do korzystania z internetu. Podczas uroczystości wręczono nagrody trzem zwycięskim projektom, które wyłonione zostały spośród ponad 100 zgłoszonych wniosków. Nagrodę publiczności wręczyła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. (czytaj więcej)

I etap konkursu zakończony!

Od 26 maja do 11 lipca br. za pośrednictwem aplikacji na stronie internetowej Koalicji do konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” zgłoszono ponad 90 wniosków

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie! W tej chwili trwa weryfikacja wniosków pod kątem poprawności formalnej. Następnie członkowie Kapituły zapoznają się z nadesłanymi zgłoszeniami i podczas spotkania w drugiej połowie sierpnia podejmą decyzję o przyznaniu nagród. Wszystkie nominowane zgłoszenia wezmą także udział w głosowaniu internautów na Dobrą Praktykę Publiczności na stronie WWW Koalicji. Głosowanie internautów będzie trwało od 1 do 26 września.
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Konkursu pod koniec września.

 

tl_files/dws/line.gif

 

Celem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50-tym roku życia.

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

tl_files/pliki/prezydentpl_na_bialym.jpg
Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. 

Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci” chce popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów*. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań. 

Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej osób powyżej 50 roku życia, które mogą mieć zarówno charakter cykliczny, długofalowy (np. autorski kurs internetowy), jak również akcyjny, jednorazowy (np. spotkanie zorganizowane w ramach „Tygodnia z Internetem 2011”). Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu (należy opisać , jak udział w akcji wpłynął na życie tej osoby).

Działania zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać wyłącznie do Internetu, ale powinny dotyczyć wykorzystania nowych technologii np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywane w połączeniu z komputerem.

Konkurs będzie miał następujący przebieg: 
- od 26 maja do 11 lipca br. wnioski w formie opisów będą zgłaszane za pośrednictwem aplikacji na stronie internetowej Koalicji;
- pomiędzy sierpniem i wrześniem br. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli różnych sektorów – administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów – dokona oceny wniosków typując zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności. Kryteria oceny dla Kapituły będą zarówno kierunkowe, jak i jakościowe – chodzi o identyfikację najciekawszych przykładów, możliwie prostych rozwiązań o dużych możliwościach adaptacji i replikacji. 
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 września br.


Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję i zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronie internetowej Koalicji.

 

---------------------------------------------

* 10 mln Polaków po 50 roku życia jest wykluczona cyfrowo. Źródło: Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci” „Między alienacją a adaptacją. Polacy 50+ wobec Internetu.”